Herzlich Willkommen/vítejte


Der Fall des Eisernen Vorhangs eröffnete uns, von Ewigkeit her bestehende Nachbarn aus Südböhmen und Mühlviertel OÖ, nach vier Jahrzehnten wieder unbeschränkte Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Realisierung von gemeinsamen Ideen.

 

Nach dem anfänglichen schüchternen Kennenlernen wurde die altertümliche Existenz von vielen bedeutenden sowie weniger bekannten Handelswegen zwichen Südböhmen und Oberösterreich, zwischen Moldau, Maltsch und Donau, den Partnern aus beiden Länder zur Inspiration für die Verwirklichung dieses Projektes.

 

Wir stellen Ihnen also den alten Burgen- und Schlösserweg von der Maltsch zur Donau neu und anders vor! Der Weg führt durch die wunderschöne Landschaft Südböhmens und des Mühlviertels OÖ mit fünfzehn, fesselnden Stationen - fünfzehn Burgen und Schlössern, die begeistern.


Pád železné opony nám, odvěkým sousedům z jižních Čech a Horního Rakouska, po čtyřech desetiletích znovu otevřel neomezené možnosti spolupráce a uskutečnění společných nápadů.

Po počátečním ostýchavém oťukávání se pradávná existence mnoha významných i méně známých severo-jižních obchodních cest mezi jižními Čechami a Horním Rakouskem, mezi Vltavou, Malší a Dunajem, stala partnerům z obou zemí inspirací pro uskutečnění společného projektu.

 

Představujeme vám tedy znovu a jinak starou Zemskou cestu od Malše k Dunaji, která prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous, a na které se nachází patnáct poutavých zastavení, patnáct hradů a zámků v jižních Čechách a Horním Rakousku