CLAM

1149 wird die Burg Clam erstmals urkundlich erwähnt. Zur Zeit des Bauherrn und Besitzers Otto von Machland bestand die Burg aus dem fünfstöckigen Palas (Wohnturm) und dem Bergfried (Rundturm). Diese beiden über 40 Meter hohen Gebäude sind durch ihre exponierte Lage auf dem Granitmassiv oberhalb der Klamschlucht schon von Weitem zu sehen. Der zweite große Bauabschnitt erfolgte in der Gotik, als der Ostteil mit der „neuen“ Burgkapelle gebaut wurde. Im 18. Jahrhundert wurden schließlich die Wirtschaftsgebäude, Stallungen und Wagenremisen erbaut, die heute den äußeren Burghof bilden. In weiterer Folge wurde die Burg nach und nach von einer Festung in eine bewohnbare Burg umgewandelt. Die Grafen von Clam gehören zum österreichischen Uradel und sind bis in das 13. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Christoph Perger kam 1454 erstmals auf die Burg Clam und erwarb damit den Namen „zu und auf Clam“. Die Burg Clam befindet sich seit nunmehr 23 Generationen im Besitz der Familie. Carl Philip Clam Martinic ist seit 2003 der neue Besitzer.

Poprvé je hrad Clam písemně zmiňován v roce 1149. Za časů zakladatele a vlastníka Otty von Machland sestával hrad z pětipatrového paláce (obytné věže) a bergfritu (kruhové věže). Obě tyto více než 40 metrů vysoké budovy jsou díky své exponované poloze na žulovém masívu nad propastí vidět již z dálky. Ke druhé velké stavební úpravě došlo v období gotiky, kdy byla vybudována východní část s „novou“ hradní kaplí. V 18. století byly nakonec postaveny hospodářské budovy, stáje a remízy pro vozy, které dnes tvoří vnější hradní nádvoří. Dále pak byl hrad postupně přetvořen z pevnosti na obytný hrad. Hrabata von Clam patří ke staré rakouské šlechtě a lze je dohledat až do 13. století. Christoph Perger přišel roku 1454 jako první na hrad Clam a získal tak jméno „zu und auf Clam“. Hrad Clam se nyní již po více než 23 generací nachází ve vlastnictví tohoto rodu. Carl Philip Clam Martinic je novým majitelem od roku 2003.

Tourismus-Infostellen

Turistické informační

centrum České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. č. 2
370 01  České Budějovice

Tel.: +420386801413 

infocb@c-budejovice.cz

www.cb-info.cz

Region Freistadt

Waaggasse 6
4240 Freistadt
Tel.:
+43 7942 75 700  
kernland@oberoesterreich.at
www.muehlvietel.at/wo/region-freistadt

Touristik Grein

Stadtplatz 5
4360 Grein

Tel.: +43 7268 7055 
info.grein@oberoesterreich.at

www.grein.info/

Touristik St. Thomas am Blasenstein

Markt 7

4364 St. Thomas a. Bl.

Tel.: +43 7265 5455

marktgemeinde@st.thomas.

blasenstein.at 

www.st-thomas.at

Touristik Bad

Kreuzen         
Bad Kreuzen 20a
4362 Bad Kreuzen
Tel.:
+43 7266 62 55-78
info@gsundleben.at
www.bad-kreuzen.at

Burgmuseum Clam
Sperken 1
4352 Klam
Tel.:
+43 7269 7217
museum@burgclam.com
www.burgclam.com

Touristik Mühlviertler Alm

Unterweißenbach 19
4273 Unterweißenbach  
Tel.:
+43 7956 73 04-0 
office@muehlviertleralm.at
www.muehlviertleralm.at