PRANDEGG

Die Burgruine Prandegg erhebt sich auf einem schmalen Felsgrat hoch über dem Tal der Waldaist. Die Errichtung der romanischen Erstburg auf der höchsten Stelle des Felsmassivs anfangs des 13. Jahrhunderts wird dem Ministerialengeschlecht der Prantner zugeschrieben. Dadurch wurde der seit 853 bestehende Besitzanspruch des Klosters St. Emmeram zu Regensburg im Landstreifen zwischen Aist und Naarn gesichert. Bedeutende Lehensinhaber der Herrschaft Prandegg waren in der Folge die Kapeller, die Liechtensteiner und die Walchen. Um den gesteigerten Ansprüchen gerecht zu werden, wurde die Festung nach Süden hin erweitert, sodass sich die Anlage nunmehr in die Erstburg, die Hauptburg und die Vorburg mit dem markanten Rundturm gliedert. 1534 – 1631 saßen die Jörger auf dem Schloss, entschiedene Förderer der protestantischen Glaubensrichtung. Sie kauften die Burgherrschaft Prandegg mit dem zugehörigen Markt Zell aus dem regensburgischen Lehensanspruch frei. Prandegg wurde damals als eine sehr wohnliche, lichtdurchflutete Burg gerühmt. Als die Jörger im Zuge der Gegenreformation abziehen mussten, gliederten die Salburger die Herrschaft Prandegg ihrem Güterkomplex im östlichen Mühlviertel mit dem Sitz auf der Greinburg ein. Die verlassene Festung verfiel schnell zur Ruine. 1823 erwarben die Herzöge von Sachsen-Coburg-Gotha den salburgischen Besitz. Der Burgverein Prandegg bemüht sich in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönau und dem Bundesdenkmalamt um die Erhaltung der Burgruine. War die Burg einst ein prestigeträchtiges Symbol der Dominanz über die Untertanen, ist sie nun ein vielbesuchtes malerisches Wahrzeichen der Region und ein Ort vielfältigen kulturellen Schaffens.


Zřícenina hradu Brandegg se tyčí na úzkém skalním hřebenu nad údolím Waldaist. Romantický hrad si na nejvyšším skalním masivu prý už počátkem 13. století zřídil ministerský rod Prantnerů. Tím byl zajištěn od roku 853 trvající vlastnický nárok řezenského kláštera sv. Emmerama na pás země mezi řekami Aist a Naarn. Významnými majiteli panského léna Prandegg byli postupně Kapellerové, Lichtenštejnové a Walchové. Spolu s tím, jak stoupaly nároky obyvatel hradu, rozšířila se pevnost směrem na jih, takže se stavba členila do původního hradu, hlavního hradu a předhradí s výraznou kulatou věží. V letech 1534–1631 sídlili na zámku Jörgští, odhodlaní stoupenci protestantské víry. Vykoupili panství hradu Prandegg s příslušným městysem Zell z řezenského lenního práva. Prandegg byl tehdy znám jako velmi útulný, světlem zalitý hrad. Když museli Jörgští během tažení proti reformaci majetek opustit, přičlenili Salcburští panství Prandegg do svých hmotných statků ve východním Mühlviertelu s centrem na Greinburgu. Opuštěná pevnost rychle zchátrala. V roce 1823 získali salcburský majetek vévodové z dynastie Sasko-Coburg-Gotha. Spolek hradu Prandegg se ve spolupráci s obcí Schönau a Spolkovým památkovým úřadem snaží o zachování zříceniny. Zprvu byl hrad jedním z nejprestižnějších symbolů moci, dnes je hojně navštěvovaným malebným charakteristickým znakem regionu a místem rozmanitého kulturního dění.