SOKOLČÍ

Die Burg Sokolčí wurde um 1358, wahrscheinlich von Jindřich von Velešín und Michalowitz, nach dem Verlust des Anteiles an der Burg Velešín errichtet. Über die Existenz der Burg blieben keine direkten urkundlichen Aufzeichnungen erhalten. Es blieb nur eine Fälschung aus der Werkstatt des Ulrich II. von Rosenberg erhalten, die sich auf das Jahr 1264 bezieht, als angeblich König Ottokar Přemysl II. Wok von Rosenberg dessen Besitz bestätigt haben sollte. Aus der gleichen Fälschungswerkstatt stammt auch die Urkunde vom 17. September 1333, anhand welcher Johann von Luxemburg Wok von Rosenberg die Burgen Příběnice und Sokolčí schenkte. Diese Urkunden zeigen nur das Interesse von Ulrich von Rosenberg, seinen Besitzanspruch nachzuweisen. Ob es sich allerdings zu seinen Lebzeiten (1418 – 1466) um eine funktionierende Burg, oder nur um ein Herrschaftsgut handelte, ist uns nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass sich die Rosenberger dieser, ebenso wie auch anderer Burgen (z.B. Pořešín oder Louzek) auf unbekannte Art und Weise bemächtigt haben. 1541 erfahren wir, dass „hier ein zerstörtes, Sokolčie genanntes Schloss steht“. Die Burg Sokolčí wurde zweiteilig angelegt. Vor der eigentlichen Burg befindet sich ein weiträumiges Vorwerk, welches durch einen Graben mit ausgeworfener Schanze vom Zugangsplateau getrennt ist. Von diesem aus führt ein Weg zu einem in den Felsen gebrochenen Graben. Von hier aus betritt man über das Tor des Wehrturmes den Kern der Burg, der aus einem hohen viereckigen Turm und einem Palasbau besteht.

Hrad Sokolčí byl založen okolo roku 1358 nejspíše Jindřichem z Velešína a z Michalovic po ztrátě jeho podílu na velešínském hradě. K existenci hradu nejsou žádné přímé písemné zprávy. Dochoval se pouze falzifikát z dílny Oldřicha II. z Rožmberka, který se hlásí k roku 1264, kdy měl údajně král Přemysl Otakar II. potvrdit Vokovi z Rožmberka jeho držbu. Produktem téže padělatelské dílny je listina ze 17. září 1333, kterou Jan Lucemburský daroval Vokovi z Rožmberka hrady Příběnice a Sokolčí. Tyto listiny dokazují pouze zájem Oldřicha Rožmberského na prokázání jeho majetkového nároku. Zdali se ovšem v době kdy žil (1418 - 1466) jednalo o fungující hrad, nebo jen panství, nevíme. Je možno předpokládat, že se ho Rožmberkové zmocnili, stejně jako jiných hradů (např. Pořešín nebo Louzek) neznámým způsobem. Roku 1541 se dozvídáme, že „tu jest zámek zbořený, Sokolčie řečený“. Hrad Sokolčí má dvojdílnou dispozici. Před samotným hradem se rozprostírá široké předhradí, oddělené od přístupové plošiny příkopem s vyhozeným valem. Z něho vychází přístupová komunikace k ve skále vylámanému příkopu. Odtud se vstupuje branskou branou do jádra hradu tvořeného vysokou čtverhrannou věží a palácovými stavbami