VELEŠÍN

Die Burg Velešín ist eine der ersten königlichen Steinburgen in Böhmen. Deren Gründer war Wenzel I., nach dem sie benannt wurde. Von diesem erwarb sie durch Austausch gegen die für die Gründung der Stadt České Budějovice bestimmten Grundstücke Čéč von Budivojovice, der im Jahr 1266 erwähnt wird. Aus dessen Besitz ging sie an Beneš Pyšný von Velešín, den Vorfahren der Herren von Michalovice. Unter Ottokar Přemysl II. ging die Burg wieder in königlichen Besitz über. Wenzel II. überließ sie 1283 wieder den Herren von Michalovice, die sie 1387 an die Rosenberger verkauften. Die Burg war zu dieser Zeit ein königliches Lehnsgut. Aus dieser Lehnsbindung wurde sie erst von Wenzel IV. im Jahr 1391 entlassen. Die Burg befand sich mehr als 100 Jahre im Besitz der Rosenberger. Nach 1487 wurde sie wegen zu hoher Instandhaltungskosten verlassen und als leer wird sie erstmals im Jahr 1541 erwähnt. Die Dominante der Burg bildete ein massiver Rundturm. Im Hang unter dem Turm verlief ein Zwinger, in den ein Zugangsweg mündete, der bis in den Innenhof des Burgkernes führte. Dieser Kern bestand aus Palasgebäuden mit angebauter einschiffiger Kapelle des Hl. Wenzel. Der hintere, niedriger liegende Teil der Burg, bestand aus einem weiteren Turm und einer Ringmauer mit unbekannter Bebauung. Die Burg war wahrscheinlich von beiden Seiten des steilen Vorsprungs zugänglich. An jeder Seite wurde sie von den beiden Vorburgen durch tiefe, in den Felsen gebrochene Gräben getrennt.

Hrad Velešín je jedním z prvních královských kamenných hradů v Čechách. Jeho zakladatelem byl Václav I., po němž obdržel své jméno. Od něj ho výměnou za pozemky určené k založení města České Budějovice získal Čéč z Budivojovic, připomínaný roku 1266. Z jeho rukou hrad přešel do držby Beneše Pyšného z Velešína, předka pánů z Michalovic. Za Přemysla Otakara II. se hrad vrátil do královských rukou. Václav II. ho roku 1283 přepustil zpět pánům z Michalovic, kteří ho roku 1387 prodali Rožmberkům. Hrad byl v té době královským manstvím. Z toho jej propustil až Václav IV. v roce 1391. Rožmberkové hrad drželi přes sto let. Po roce 1487 byl pro náročnost údržby opuštěn a jako pustý se poprvé připomíná k roku 1541. Dominantu hradu tvořila mohutná okrouhlá věž. Ve svahu pod věží pak probíhal parkán, do něhož ústila přístupová cesta, která pokračovala na nádvoří jádra hradu. Toto jádro tvořily palácové budovy s přistavěnou jednolodní kaplí sv. Václava. Zadní, níže položenou část hradu pak tvořila další věž a obvodová hradba s neznámou zástavbou. Hrad byl pravděpodobně přístupný z obou stran příkrého ostrohu. Na každé straně byl od obou předhradí oddělen hlubokými, ve skále vytesanými příkopy.